0907 938 230     info@sippanely.sk

Nízkoenergetický dom

Spoločnosť „G.L.S. Building service“ vám ponúka náš produkt – nízkoenergetický dom, vybudovaný použitím SIP-technológie. Individuálny, komplexný prístup pri projektovaní a výstavbe každého objektu je zárukou dosiahnutia najlepšieho výsledku a efektu energetickej úspory. Využitím mnohoročných skúseností vo výstavbe rodinných domov sme dosiahli vyriešenie radu otázok v oblasti ekológie, ekonomiky a úspory energie. Použitím SIP-panelov zložených z ekologicky bezpečných materiálov pri výstavbe, nielenže urobíme váš budúci dom bezpečným, ale vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a nízkej hydrofóbnosti panelov vám dokážeme pomôcť dosiahnuť aj maximálnu úsporu energetických zdrojov počas celého roka.

Môžete tak ušetriť značné finančné prostriedky na drahom projekte plynového kúrenia, pripojení k rozvodu plynu a plynových spotrebičoch. Ohrievanie, ventilácia a kondicionovanie domu sa vykonáva pomocou inovatívnych metód rekuperácie tepla, využitia slnečnej a elektrickej energie. Rekuperačné systémy taktiež dovoľujú efektívne riešiť výmenu vzduchu a kontrolu vlhkosti v obytných miestnostiach. Obsah kyslíka v obytných miestnostiach, zníženie obsahu CO2 a kontrola nadmernej vlhkosti, ktoré sa vytvárajú v dôsledku činnosti človeka, sú totiž nielen aspektom komfortu, ale aj záväzným hygienickým štandardom súčasného bývania. Výmena vzduchu pomocou systémov rekuperácie sa pritom vykonáva s úsporou energie.

Vďaka relatívne nízkej hmotnosti domového komplexu je možné použitie vyľahčených druhov základov a tiež uplatnenie izolovanej základovej dosky („švédska platňa“) v úlohe základov, ktoré taktiež zvyšujú energetickú efektívnosť vášho domu. Nízka hmotnosť SIP-panelu (1m2 stenového panelu o hrúbke 147 mm má hmotnosť iba 18 kg) značne rozširuje možnosti riešenia rekonštrukcie už existujúcich stavieb a dovoľuje pritom zvýšiť počet poschodí bez podstatného vplyvu na existujúce základy. Komplexný prístup pri výstavbe a použití efektívnych inžinierskych riešení nám pomáha maximálne sa priblížiť k pasívnemu domu, ktorý vám zabezpečí komfortné bývanie a značnú úsporu energetických zdrojov počas užívania domu.

Absencia „mokrých“ procesov pri výstavbe značne urýchľuje výstavbu, a technologická sezónna nezávislosť nám dovoľuje stavať domy prakticky v akomkoľvek ročnom období.

Použitie SIP-panelov pri výstavbe je tak súčasnou efektívnou technológiou dovoľujúcou stavať veľmi rýchlo nízkoenergetické domy s vysokým stupňom komfortu.